Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do przesyłania tekstów referatów

Uprzejmie informujemy, że monografia pokonferencyjna, pod warunkiem jej pozytywnej recenzji, zostanie opublikowana w Wydawnictwie Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Termin (nieprzekraczalny) nadsyłania tekstów referatów: 15 czerwca 2023 r.

Prosimy o przesyłanie tekstów referatów na adres: konferencja.zd.adm.2023@uj.edu.pl.

Jak przygotować referat?

Każdy referat powinien zawierać:

  • imię i nazwisko Autora,
  • afiliację,
  • nr ORCID,
  • tytuł referatu w języku angielskim.

Objętość tekstu (w języku polskim, ukraińskim lub angielskim): ok. 4-8 stron, tj. ok. 14 000 – 20.000 znaków ze spacjami, przypisami, bibliografią, słowami kluczowymi oraz streszczeniem w języku angielskim.

Czcionka: 12 punktów Times New Roman, interlinia 1,5 wiersza; przypisy tekstowe i bibliograficzne – czcionka 10 punktów

Przykładowy opis bibliograficzny:

Grzegorzewska S., System oświatowy Niemiec, „Życie Szkoły” 2001, nr 1, s. 49–88.
Grzegorzewska S., System oświatowy Niemiec, Wydawnictwo Kaczmarczyk i sp., Kielce 2001, s. 49–88.

Przykładowy przypis:

C.D. Kowalska, B. Miklaszewska, T. Nowacka i in., System szkolnictwa we Włoszech [w:] Systemy oświatowe w krajach europejskich, red. K. Polanecki, Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2019, s. 12.

 

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami dla Autorów, dostępnymi na stronie: wuj.pl/dla-autorow.

 

Z uwagi na bardzo dużą ilość zgłoszonych wystąpień, Komitet Naukowy, zgodnie z Regulaminem Konferencji, zastrzega sobie prawo wyboru do publikacji tekstów najbardziej odpowiadających tematowi konferencji.