Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podziękowanie

Pracownicy  i  Kierownicy Katedry Prawa Administracyjnego i Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego serdecznie dziękują wszystkim Szanownym Uczestnikom Konferencji – przedstawicielom zarówno świata nauki, jak i praktyki – za obecność na miejscu w Krakowie lub zdalnie drogą elektroniczną i ubogacenie zorganizowanego przez nas Wydarzenia Państwa udziałem, dzięki któremu Konferencja stała się prawdziwą okazją do wymiany poglądów, ustaleń naukowych, poznania aktualnych problemów oraz nawiązania – również międzynarodowych – relacji naukowych i towarzyskich.

Wyrazy szczególnej wdzięczności kierujemy do znamienitych Prelegentów – za wygłoszenie bardzo interesujących i inspirujących referatów, a także do Moderatorów – za Ich merytoryczny wkład oraz czuwanie nad przebiegiem poszczególnych sesji tematycznych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Dyskutantom, dzielącym się swoimi refleksjami zarówno w części dyskusyjnej, jak i w trakcie nieoficjalnych spotkań i rozmów towarzyszących. Również wszystkich innych Uczestników Konferencji prosimy o przyjęcie podziękowań za uświetnienie wydarzenia swoją obecnością. 

Słowa szczególnych podziękowań kierujemy do Uczestniczek i Uczestników z Ukrainy, którzy czekali w gotowości wygłoszenia swoich referatów online, a którzy z powodów braku odpowiedniej łączności nie mogli ich wygłosić.