Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Referaty

Referaty będą wygłaszane online i na miejscu. Wszystkie referaty będą transmitowane. Referaty przyjęte przez Komitet Naukowy Konferencji będą opublikowane w języku polskim, ukraińskim i angielskim w wysoko punktowanym wydawnictwie. Uczestnik Konferencji ma prawo wyboru języka, w którym wygłasza i publikuje referat/artykuł.

Czas przeznaczony na referat wygłaszany na drodze zdalnej wynosi 10 minut, a na wygłaszany na miejscu 15–20 minut.

Bez względu na wybrany język do referatu na etapie publikacji trzeba dołączyć abstrakt w języku polskim, ukraińskim i angielskim. Na etapie zgłoszenia w języku wybranym. Konferencja będzie się odbywać w języku polskim, ukraińskim i angielskim. Podczas wygłaszania referatów zapewniamy tłumaczenie języka polskiego na ukraiński i odwrotnie. Wystąpienia w języku angielskim nie będą tłumaczone.

Komitet Naukowy

W skład Komitetu Naukowego wchodzą: Prof. dr hab. Valerii Tertychka (Uniwersytet Narodowy „Akademia Kijowsko-Mohylańska”), Prof. dr hab. Vitalii Kovalchuk (Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska), Prof. dr hab. Dmytro Dzwinchuk (Iwano-Frankiwski Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu), prof. Iwona Niżnik-Dobosz (Uniwersytet Jagielloński), prof. M. Mączyński (Uniwersytet Jagielloński).