Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program konferencji

DZIEŃ 1

Miejsce: Sala Obrad Urzędu Miasta Krakowa, Pałac Wielopolskich, Plac Wszystkich Świętych 3-4

8.00 Rejestracja uczestników

8.30-9.00 Otwarcie konferencji, wystąpią:

  • Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • Prof. dr hab. Andrzej Kulig, Wiceprezydent Miasta Kraków,
  • Artur Buszek, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa.

 

Moderatorzy: Prof. dr hab. Yaryna Bohiv (Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska), Prof. dr hab. Piotr Dobosz (Uniwersytet Jagielloński)

9.00-9.15 
Prof. dr hab. Wojciech Jakimowicz (Uniwersytet Jagielloński) - Wspólnotowa proweniencja zdolności administracyjnej państwa

9.15-9.30
Dr hab. Barbara Kowalczyk (Uniwersytet Wrocławski) - Deterytorialność działania organów administracyjnych państw członkowskich UE jako czynnik zdolności administracyjnej UE i tych państw

9.30-9.45
Dr hab. Mateusz Stępień, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński) - Kultura prawna a zdolność administrowania

9.45-9.55 (online)
Dr Oleksandr Molodtsov (Iwano-Frankiwski Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu) - Aksjologia europeizacji władz ukraińskich

9.55-10.10
Dr hab. Radosław Mędrzycki  (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu jako wyzwanie dla zdolności administracyjnej państwa członka UE

10.10-10.25
Dr hab. Marcin Marcinko (Uniwersytet Jagielloński) - Europeizacja administracji publicznej – dotychczasowe osiągnięcia i nadchodzące wyzwania

10.25-10.35 (online)
Prof. dr hab. Valerii Tertychka (Uniwersytet Narodowy Akademia Kijowsko-Mohylańska) - Policy-making in post-war recovery: procedures vs/or "quick solutions”

10.35-10.50
Mgr Vasyl Hnatkiv (Uniwersytet Narodowy Akademia Kijowsko-Mohylańska) - Znaczenie administracji publicznej w warunkach uzyskania przez Ukrainę statusu kandydata na członka UE

10.50-11.10 Przerwa kawowa

Moderatorzy: Prof. dr hab. Valerii Dovgan (Narodowa Akademia Państwowej Służby Granicznej Ukrainy im. Bohdana Chmielnickiego), Dr hab. Marek Mączyński. prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

11.10-11.20 (online)
Dr hab. Vasyl Ostapiak (Iwano-Frankiwski Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu) - Zastosowanie mechanizmów zarządzania państwem w pokonywaniu ludobójstwa 

11.20-11.30 (online)
Dr hab. Nataliya Ortynska (Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska) - Publicznoprawne gwarantowanie praw dziecka w warunkach działań wojennych

11.30-11.45 (online)
Prof. dr hab. Vitaliy Kovalchuk (Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska) - Znaczenie samorządu terytorialnego w warunkach wojny

11.45-11.55 (online)
Dr hab. Vitalii Malimon (Iwano-Frankiwski Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu) - Imperatywy rozwoju sfery kulturowej Ukrainy w warunkach agresji wojskowej

11.55-12.10 
Dr hab. Magdalena Małecka-Łyszczek, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) - Kontrola zarządcza jako komponent zdolności administracyjnej państwa w UE

12.10-12.20 (online)
Dr Halyna Lukianova (Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska) - Prawo do informacji: realia realizacji w warunkach prawnych stanu wojennego w Ukrainie

12.20-12.30 (online)
Dr hab. Olesya Radyshevska (Sąd Najwyższy Ukrainy) - Europeizacja sądownictwa Ukrainy: wyzwania czasów wojny

Moderatorzy: Prof. dr hab. Alina Khaletska (Uniwersytet Narodowy Akademia Kijowsko-Mohylańska), Prof. dr hab. Jerzy Supernat (Uniwersytet Wrocławski)

12.30-12.45
Prof. dr hab. Mirosław Stec (Uniwersytet Jagielloński) - Reformy w administracji publicznej (rządowej i samorządowej) państwa członkowskiego i kandydata do Unii Europejskiej

12.45-13.00
Prof. dr hab. Bogdan Dolnicki (Uniwersytet Śląski) - Aglomeracje/metropolie jako droga do zdolności administracyjnej samorządu terytorialnego

13.00-13.15
Prof. dr hab. Dmytro Dzvinchuk, Prof. dr hab. Wiktor Petrenko (Iwano-Frankiwski Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu) - Samorząd terytorialny w Ukrainie a moralne i mentalne dostosowanie pracowników do potrzeb realizacji administracji publicznej UE

13.15-13.30 
Prof. dr hab. Janusz Niczyporuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - Zdolność administracyjnoprawna sztucznej inteligencji

13.30-13.40 (online)
Dr Lesya Ilchenko-Syuyva (Uniwersytet Narodowy Akademia Kijowsko-Mohylańska) - Public private partnership and participatory budgeting in Ukraine: Is administrative capacity of territorial communities enough for boosting post war recovery?

13.40-13.50 (online)
Prof. dr hab. Marek Szewczyk (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) - Zdolność prawna jednostek samorządu terytorialnego w świetle art. 16 Konstytucji RP, ustaw zwykłych oraz art. 3 ust. 1 EKSL

13.50-14.00 (online)
Dr hab. Petro Stecjuk (Ukraińskie Centrum Badań Ekonomicznych i Politycznych im. O. Razumkowa w Kijowie; WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa) - Zapewnienie nieodwracalności europejskiego i euroatlantyckiego kursu Ukrainy (udział i możliwości władz państwowych i organów samorządu terytorialnego)

14.00-14.15
Dr hab. Maciej Kruś (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) - Akt transnarodowy jako instrument łączący stosowanie krajowe prawa europejskiego z potrzebami europejskiej integracji

14.15-14.25 (online)
Prof. dr Gennadii Riabtsev (Uniwersytet Narodowy Akademia Kijowsko-Mohylańska) - Budowa zdolności państwa do wdrażania reform: jakie ministerstwa powinny funkcjonować w powojennej Ukrainie?

14.25-15.00  Dyskusja

15.00-16.00 Obiad
Miejsce: Sale Reprezentacyjne Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Pałac Larischa, ul. Bracka 12

16.30 Niespodzianka muzealna (wspólne wyjście po obiedzie o godz.16.15, wejście do Obiektu punktualnie o 16.30)

20.30 Uhonorowanie Pamięci Prof. dr hab. Wiesława Kisiela. Kolacja i c.d. dysputy naukowej
Miejsce: Sale Reprezentacyjne Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Pałac Larischa, ul. Bracka 12 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

DZIEŃ 2

Miejsce: Sala Obrad Urzędu Miasta Krakowa, Pałac Wielopolskich, Plac Wszystkich Świętych 3-4

 

Moderatorzy: Prof. Oleksandr Kiliievych (Uniwersytet Narodowy Akademia Kijowsko-Mohylańska), Dr Mariusz Oleś (Uniwersytet Jagielloński)

8.00-8.15
Dr hab. Inga Kawka (Uniwersytet Jagielloński) - Kompetencje Unii Europejskiej w zakresie cyfryzacji administracji publicznej państw członkowskich.

8.15-8.30
Dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) - Standardy ochrony prawa własności w kręgu europejskiej kultury prawnej.

8.30-8.40 (online)
Prof. dr hab. Natalia Malysh (Uniwersytet Narodowy Akademia Kijowsko-Mohylańska) - Kształtowanie wspólnej przestrzeni kulturowej Europy: dorobek Ukrainy i utrata obiektów dziedzictwa kulturowego w warunkach wojny.

8.40-8.50 (online)
Dr Marcin Smaga (Uniwersytet Jagielloński) - Zasada autonomii instytucjonalnej państw członkowskich UE a obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych do powierzenia świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym.

8.50-9.05
Dr Karol Flisek (Kancelaria Adwokacka dr Karol Flisek) - Zasada współdziałania państw członkowskich i ich organów administracyjnych w perspektywie unijnego prawa pierwotnego i regulacji polskiego prawa krajowego.

9.05-9.15 (online)
Dr Justyna Mielczarek-Mikołajów (Uniwersytet Wrocławski) - Wpływ regulacji Unii Europejskiej na funkcjonowanie systemu transportowego w Polsce.

9.15-9.30
Dr David Kryska (Univerzita Karlova, Právnická fakulta), dr Marcin Princ, (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) - Wyzwania wynikające z prawa do dobrej administracji w stosunku do cudzoziemców – doświadczenia czeskie i polskie.

9.30-9.45
Dr Robert Talaga (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu) - Uwarunkowania językowe pojęcia „instytucji zarządzającej” w obszarze polityki spójności.

9.45-10.00
Dr hab. Piotr Ruczkowski, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) - Kompetencje wyłączne Unii Europejskiej i kompetencje dzielone z państwami członkowskimi a zasada subsydiarności. Czy zasada subsydiarności stanowi przeszkodę na drodze do federalizacji Unii Europejskiej?

10.00-10.10 (online)
Dr Damian Brodacki (Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie) - Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego państwa w kontekście europejskiej współpracy policyjnej - wyzwania i perspektywy.

10.10-10.45 Przerwa kawowa

Moderatorzy: Dr hab. Tetyana Andriychuk (Uniwersytet Narodowy Akademia Kijowsko-Mohylańska), Dr hab. Ewa Skorczyńska (Uniwersytet Jagielloński)

10.45-10.55 (online)
Dr hab. Dobrochna Bach-Golecka, prof. UW (Uniwersytet Warszawski) - Good governance, administrative capacity and public officials: the interplay of the European Union and the Member States

10.55-11.05 (online)
Dr hab. Arkadiusz Barut (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu) - Paradygmat public governance – niebezpieczeństwa dla państwa prawa

11.05-11.20
Dr Jakub Grzegorz Firlus (Uniwersytet Jagielloński) - Network approach towards public administration: A case of accessibility managers operating in the so-called public entities in Poland

11.20-11.30 (online)
Prof. dr hab. Tetyana Karabin (Uzhhorod National University) - Formation of multi-level system of governance in Ukraine: unity of institutional and functional component of reform

Moderatorzy: Prof. dr Maria Krasiy (Iwano-Frankiwski Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu), Dr hab. Kazimierz Bandarzewski (Uniwersytet Jagielloński)

11.30-11.40 (online) 
Dr hab. Oleh Serniak, Mgr Natalia Kalynchuk (Iwano-Frankiwski Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu) - Poprawienie zdolności komunikacyjnych organów samorządu terytorialnego: europejskie doświadczenia dla Ukrainy

11.40-11.50 (online)
Dr hab. Viktor Poliuk (Narodowa Akademia Państwowej Służby Granicznej Ukrainy im. Bohdana Chmielnickiego) - Cechy funkcjonalne zautomatyzowanego systemu zarządzania personelem w Państwowej Służbie Granicznej Ukrainy

11.50-12.00 (online)
Dr hab. Oleksandr Zubrytskyi (Iwano-Frankiwski Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu) - Udoskonalenie form prawnych administracji państwowej w zakresie ochrony sądowej praw osób wewnętrznie przesiedlonych

12.00-12.10 (online)
Dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski) - Prawnofinansowe uwarunkowania organizacji struktur administracyjnych zdolnych do wykonywania zadań publicznych

12.10-12.25 Dyskusja

12.25-13.20 Obiad
Miejsce: Sale Urzędu Miasta Krakowa, Pałac Wielopolskich, Plac Wszystkich Świętych 3-4

Moderatorzy: Prof. dr hab. Dmytro Dzvinchuk (Iwano-Frankiwski Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu), Prof. dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz (Uniwersytet Jagielloński)

13.20 – 13.30 (online)
Doc. dr Olha Skochylas-Pavliv (Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska) - Decentralizacja w Ukrainie: problemy i perspektywy rozwoju

13.30-13.40 (online)
Mgr Agnesa Olkova-Mykhnytska (Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki), Mgr Viktor Veremiichuk (Fastowska Rada Rejonowa obwodu kijowskiego) - Przywództwo w organach władz przedstawicielskich

13.40-13.55
Dr hab. Kazimierz Bandarzewski  (Uniwersytet Jagielloński) - Powiązanie konsultacji społecznych z decentralizacją - polskie doświadczenia
 
13.55-14.10
Dr hab. Tetyana Andriychuk (Uniwersytet Narodowy Akademia Kijowsko-Mohylańska) - Konsultacje społeczne jako czynnik zapewnienia należytego zarządzania: stan i perspektywy rozwoju w Ukrainie
 
14.10- 14.20 (online)
Dr hab. Natalia Struk (Iwano-Frankiwski Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu) - Wpływ integracji europejskiej na potencjał wspólnot terytorialnych obwodu iwano-frankowskiego

14.20-14.30 (online)
Dr Dawid Chaba (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie) - Wybrane aspekty samodzielności samorządowej jakie musi spełniać Państwo Kandydat do UE - przykład Polski i Turcji

14.30-14.45
Mgr Jakub Dorosz-Kruczyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) - Zdolność administracyjnoprawna Lokalnych Grup Działania - agencji społeczności lokalnych

14.45-14.55 (online) 
Dr Lesia Tykhonchuk (Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi w Równem) - Rola jednostek samorządu terytorialnego w zachowaniu i rozwoju obszarów wiejskich

14.55-15.15 Przerwa kawowa

Moderatorzy: Prof. dr Maryana Orliv (Iwano-Frankiwski Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu), Dr hab. Dorota Dąbek, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

15.15-15.30
Prof. dr Maria Krasiy (Iwano-Frankiwski Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu) - Ukraina i Unia Europejska: reforma ustawodawstwa

15.30-15.45 
Prof. dr hab. Alina Khaletska (Uniwersytet Narodowy Akademia Kijowsko-Mohylańska) - Gender policy design in the conditions of European integration in Ukraine: reforms and changes

15.45-16.00 
Dr Agata Cebera (Uniwersytet Jagielloński) - A university as a public entity within the meaning of the accessibility regulations in Poland

16.00-16.10 (online)
Dr Rafał Cieślak (Uniwersytet Warszawski) - Rewizja Dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej i jej wpływ na rozwój koncepcji Energy Performance Contracting w administracji publicznej

16.10-16.25
Dr Anna Mazur (badacz niezależny) - Dwoistość sytuacji prawnej ubezpieczonego w relacji z ZUS w świetle zasady zaufania do władzy publicznej oraz regulacji unijnych

16.25-16.35 (online)
Dr Łukasz Strzępek (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu) - Związanie czy swobodne uznanie – kilka uwag na temat modelu działania organów administracji publicznej z perspektywy efektywności realizacji powierzonych jej zadań

16.35-16.45 (online)
Dr Emil Kruk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - Unia Europejska wobec problemu zwierząt bezdomnych (bezpańskich)

Moderator: Prof. dr hab. Mirosław Stec (Uniwersytet Jagielloński)

16.45-17.00
Dr hab. Stefan Płażek (Uniwersytet Jagielloński) - Przemiany służby cywilnej w Polsce

17.00-17.15
Prof. Oleksandr Kiliievych (Uniwersytet Narodowy Akademia Kijowsko-Mohylańska) - Development of analytical skills of public officials in the context of Ukraine's EU Integration

17.15-17.25 (online)
Prof. dr Liudmyla Pashko (Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki) - Antropologiczne wymiary administracji publicznej

17.25-17.35 (online)
Prof. dr hab. Ivan Lopushynskyi (Chersoński Narodowy Uniwersytet Techniczny) - 
Perspektywy dostosowania ustawodawstwa o służbie w organach samorządu terytorialnego Ukrainy do standardów Unii Europejskiej

17.35-17.50
Prof. dr hab. Valerii Dovgan (Narodowa Akademia Państwowej Służby Granicznej Ukrainy im. Bohdana Chmielnickiego), Mgr Serhij Rud (Iwano-Frankiwski Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu) - Istotne cechy i funkcje trzonu kadrowego organu administracji publicznej

17.50-18.00 (online)
Dr hab. Volodymyr Kushniriuk (Iwano-Frankiwski Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu) - Stabilność psychologiczna menedżerów publicznych w aspekcie zdolności do wykonywania zadań publicznych w warunkach wojennych

18.00-18.10 (online)
Mgr Mateusz Winiarz (Urząd Zamówień Publicznych) - Profesjonalizacja kadr a cele systemu zamówień publicznych

Moderator: Prof. dr hab. Mirosław Stec (Uniwersytet Jagielloński)

18.10-18.20 (online)
Prof. dr hab. Vasyl Martynenko (Charkowski Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Karazina) - Kryzys elitaryzmu w Ukrainie: przyczyny, wyzwania, przezwyciężenie

18.20-18.35
Prof. dr Maryana Orliv, Dr hab. Bohdan Hrechanyk (Iwano-Frankiwski Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu) - Rozwój laboratoriów projektowych w szkołach wyższych w celu przywrócenia aktywności gospodarczej podmiotów regionalnych w Ukrainie

18.35-18.45 (online)
Prof. dr  Sviatoslav Kis (Iwano-Frankowski Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu) - Przestrzeń edukacyjna i naukowa Ukrainy a rozwiązywanie problemów zarządzania gałęziami gospodarki narodowej w kontekście profesjonalizmu urzędników państwowych

18.45 Zakończenie Konferencji 

19.30 Kolacja dla wytrwałych
Miejsce: Klub Convivium – Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego (parter), ul. Gołębia 24